Trang chủ » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông báo: Báo cáo tổng kết năm

Thông báo: Báo cáo tổng kết năm

thongbao_1 copy

Kính gửi: Viện KN thuốc TP. Hồ Chí Minh & TTKN các tỉnh/thành phố

Từ năm 2019, để đảm bảo thu được đầy đủ số liệu báo cáo về tình hình chất lượng thuốc ở các tỉnh/thành phố cũng như có số liệu về trình độ, năng lực kỹ thuật của Hệ thống làm căn cứ cho Viện đề xuất các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho Hệ thống cũng như tham mưu cho Bộ Y tế về quy hoạch Hệ thống, trên cơ sở rà soát lại các văn bản mới ban hành của Bộ Y tế năm 2018, Viện xin gửi Công văn và Biểu mẫu báo cáo tổng kết năm áp dụng từ năm 2019. Kính đề nghị các Trung tâm chốt số liệu hoạt động đơn vị vào ngày 30/11 hàng năm và hoàn thành báo cáo tổng kết năm theo biểu mẫu báo cáo này và gửi về Viện trước ngày 20/12 hàng năm theo hai hình thức như sau:

1. Gửi báo cáo theo đường bưu điện về địa chỉ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Số 48, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

2. Gửi file mềm về địa chỉ emai khth@nidqc.org.vn

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các TTKN liên hệ với Phòng Kế hoạch Tổng hợp của Viện (ĐT: 024.38252791) để được giải đáp, hỗ trợ.

Xin trân trọng cảm ơn !

Download:

Thảo luận