Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chuẩn dược liệu » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông tin » Thông báo: CHUẨN MỚI

Thông báo: CHUẨN MỚI

thongbao_1 copy

Viện kiểm nghiệm Thuốc TW đã thiết lập được các dược liệu chuẩn và chất chuẩn phục vụ công tác kiểm tra chất lượng dược liệu và các chế phẩm đông dược.

Dược liệu chuẩn:

  1. Hoàng đằng (Caulis et Radix Fibraureae)
  2. Lạc tiên (Herba Passiflorae foetidae)
  3. Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici)
  4. Tang bạch bì (Cortex Mori albae radicis)
  5. Tục đoạn (Radix Dipsaci)

Chất chuẩn :

  1. Notoginsenosid R1
  2. Baicalin

Thời gian cung cấp: Trước 25/06/2018

Các đơn vị có nhu cầu có thể liên hệ đặt hàng trước với Viện.

ĐT: 024.32669107

Email: chatchuan.vkn@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Thảo luận