Trang chủ » Thông tin » Đào tạo Tiến sỹ » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông tin » Thông báo: Danh sách người dự tuyển, lịch xét tuyển NCS và Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký xét tuyển NCS năm 2017

Thông báo: Danh sách người dự tuyển, lịch xét tuyển NCS và Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký xét tuyển NCS năm 2017

thongbao_1 copy

Download: Thông báo và Quyết định

Thảo luận