Trang chủ » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông báo Đính chính: Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2019

Thông báo Đính chính: Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2019

thongbao_1 copy

Kính gửi:  TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/THÀNH PHỐ

                CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM

Ngày 08/04/2019, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã gửi tới quý đơn vị công văn số 236/VKNTTW-KHĐT thông báo Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2019 bao gồm 07 phép thử trong đó có phép thử PTS 2 “Định lượng Propylparaben bằng phương pháp HPLC”. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, nội dung thông báo đã bị nhầm tên đối tượng thử của phép thử PTS 2. Bằng công văn này, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin đính chính lại tên của phép thử PTS 2 như sau:

– Tên sai (theo công văn số 236/VKNTTW-KHĐT): Định lượng Propylparaben bằng phương pháp HPLC – PTS 2.

– Tên đúng sau đính chính: Định lượng Methylparaben bằng phương pháp HPLC – PTS 2.

Các nội dung khác của công văn số 236/VKNTTW-KHĐT ngày 08/4/2019 giữ nguyên, không thay đổi. Các PTN đã đăng ký tham gia phép thử PTS 2 muốn hủy phép thử này xin thông báo tới ban tổ chức qua địa chỉ email khdt.vkn@gmail.com, các trường hợp còn lại ban tổ chức chương trình sẽ chủ động cập nhật thông tin đúng cho các đơn vị.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương chân thành xin lỗi về sơ xuất nói trên và mong các PTN thông cảm. Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự tham gia nhiệt tình của các PTN để chương trình TNTT năm 2019 của hệ thống kiểm nghiệm thành công.

Trân trọng cảm ơn.

Download:

Thảo luận