Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài » THÔNG BÁO HỘI THẢO KIỂM NGHIỆM NĂM 2014

THÔNG BÁO HỘI THẢO KIỂM NGHIỆM NĂM 2014

 

Những năm qua, Hệ thống Kiểm nghiệm Nhà nước luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và ủng hộ của Lãnh đạo Bộ Y tế trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc. Bên cạnh đó, hệ thống các phòng kiểm nghiệm của các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm cũng ngày càng được quan tâm đầu tư nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng dược phẩm của từng đơn vị. Trong năm 2013, Hệ thống Kiểm nghiệm của cả nước đã có nhiều cố gắng trong công tác đảm bảo chất lượng thuốc, không ngừng phấn đấu giảm tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng, ngăn ngừa thuốc giả lưu hành trên thị trường, góp phần quan trọng vào công tác quản lý chất lượng thuốc của ngành y tế phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Để đánh giá kết quả hoạt động năm 2013 và định hướng một số công tác trọng tâm năm 2014, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tổ chức Hội thảo Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc năm 2013 và triển khai công tác năm 2014 với một số nội dung chính sau đây:

1. Tổng kết, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc và tình hình chất lượng thuốc năm 2013.

2. Triển khai kế hoạch và định hướng công tác năm 2014;

3. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2013.

 

Địa điểm:

Khách sạn NGÔI SAO LÀO CAI

Địa chỉ: Số 03, đường Hoàng Liên, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

ĐT: (020) 3823 328            

Fax: (020) 3823 329

 

Thời gian: 02 ngày (28 – 29/3/2014), khai mạc hồi 8h00 ngày 28/3/2014.

 

Download:

– Chương trình hội thảo

– Mẫu đăng ký đại biểu


Thảo luận