Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông tin » Thông báo: Hủy lô chất chuẩn

Thông báo: Hủy lô chất chuẩn

thongbao_1 copy

Sau khi kiểm tra định kỳ, chất chuẩn Clavulanat kali SKS: WS 0415251.02 có hàm lượng không ổn định, do vậy lô chuẩn này không còn hiệu lực kể từ ngày 12/04/2017.

Trân trọng thông báo!

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Thảo luận