Trang chủ » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông báo: Hủy lô chất chuẩn Dược điển Việt Nam

Thông báo: Hủy lô chất chuẩn Dược điển Việt Nam

thongbao_1 copy

Sau khi kiểm tra định kỳ, chất chuẩn Cloroquin phosphat (SKS: 0213161.02) và Cefaclor (SKS: 0415042.02) không đạt chất lượng theo qui định. Do vậy, 2 lô chuẩn này không còn hiệu lực kể từ ngày 21/11/2017

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Trân trọng thông báo!

Thảo luận