Trang chủ » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » THÔNG BÁO: Hủy lô chuẩn DĐVN Norfloxacin

THÔNG BÁO: Hủy lô chuẩn DĐVN Norfloxacin

thongbao_1 copy

Sau khi kiểm tra định kỳ, chất chuẩn Norfloxacin SKS: 0208148 không đạt chất lượng theo qui định. Do vậy, lô chuẩn này không còn hiệu lực kể từ ngày 11/07/2017.

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Trân trọng thông báo!

Thảo luận