Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chất chuẩn » Thông tin » Thông báo: Hủy lô chuẩn Griseofulvin – SKS: 0211021.01(04.04)

Thông báo: Hủy lô chuẩn Griseofulvin – SKS: 0211021.01(04.04)

 

Khoa Thiết lập Chất chuẩn – Chất đối chiếu xin thông báo: kết quả kiểm tra định kỳ cho thấy lô chất chuẩn Griseofulvin SKS: 0211021.01(04.04) không đạt chất lượng theo quy định của Viện Kiểm nghiệm thuốc TƯ.

Do vậy Ban Giám đốc Viện Kiểm nghiệm thuốc TƯ quyết định hủy lô chất chuẩn nói trên kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2013

 

Trân trọng thông báo.

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Thảo luận