Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Uncategorized » Thông báo: Lịch thi tuyển viên chức, Số báo danh & Nội quy thi tuyển viên chức 2016

Thông báo: Lịch thi tuyển viên chức, Số báo danh & Nội quy thi tuyển viên chức 2016

Phòng Tổ chức cán bộ – Viện Kiểm nghiệm thuốc TW xin thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2016.

Chi tiết:

+ Lịch thi tuyển

+ Số báo danh & Xếp phòng thi

+ Nội quy thi tuyển

Thảo luận