Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông tin » THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CHẤT CHUẨN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CHẤT CHUẨN

alt

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo:

Chuẩn DĐVN Rotundin SKS: 0213141 dán lại nhãn và đổi lại chứng chỉ thành Rotundin SKS: 0316141.01 có hàm lượng theo phương pháp UV-VIS: 96,16 % C21H25NO4 (nguyên trạng)

Thông báo trên có hiệu lực từ ngày 19/2/2016

Có 2 thảo luận: "THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CHẤT CHUẨN"

  1. Để nghị Viện mỗi lần có thông tin về chất chuẩn thay đổi, cập nhật thì đưa lên mạng dưới dạng văn bản (như là CoA mới), để các đơn vị lưu trữ. Chứ mỗi dòng thông báo trên web không đủ căn cứ để trình bày với các đoàn kiểm tra đánh giá.
    Trân trọng.

Thảo luận