Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chất chuẩn » Thông tin » Thông báo thay đổi thông tin chất chuẩn Cefoperazon natri

Thông báo thay đổi thông tin chất chuẩn Cefoperazon natri

Khoa Thiết lập Chất chuẩn – Chất đối chiếu xin thông báo: kết quả kiểm tra định kỳ cho thấy lô chất chuẩn Cefoperazon natri – SKS: 0211230.01(08.07) không đạt chất lượng theo quy định của Viện Kiểm nghiệm thuốc TƯ.

Do vậy BGĐ Viện Kiểm nghiệm thuốc TƯ quyết định hủy lô chất chuẩn nói trên kể từ ngày 21 tháng 08 năm 2013.

Trân trọng thông báo.

Khoa TLCC & CĐC, VKNTTƯ

Thảo luận