Trang chủ » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông báo: Thông tư quy định cụ thể giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại các cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo: Thông tư quy định cụ thể giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại các cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước

thongbao_1 copy

Thông tư số 35/2017/TT-BYT quy định cụ thể giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại các cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước, ban hành ngày 18/8/2017.

Download: Thông tư số 35/2017/TT-BYT

Thảo luận