Trang chủ » Tin tức - Hoạt động » Đào tạo » Thông báo tổ chức đào tạo Hiệu chuẩn thiết bị phân tích/kiểm nghiệm

Thông báo tổ chức đào tạo Hiệu chuẩn thiết bị phân tích/kiểm nghiệm

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW

PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————————

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Kính gửi:    TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/THÀNH PHỐ

                    CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM

 

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quí đơn vị kế hoạch tổ chức khóa đào tạo về Hiệu chuẩn thiết bị phân tích/kiểm nghiệm như sau:

 

1. Kế hoạch tổ chức khóa học:

Tên khóa học:                Hiệu chuẩn thiết bị phân tích/kiểm nghiệm

Thời gian:                       9 – 11/ 10/ 2013       (Đón tiếp đại biểu từ 7h45 ngày 9/10/ 2013)

Địa điểm:                       Hội trường tầng 4 – Viện Kiểm nghiệm thuốc TW.

Chương trình:                Xem chương trình đính kèm

2. Phí tham dự:            2.000.000 đ/khóa/ người

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản:

Đơn vị thụ hưởng:          Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Số tài khoản :                03601010009996 tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

(Maritime Bank) – Chi nhánh Hồ Gươm, Hà Nội.

3. Liên hệ:

Quí đơn vị có nhu cầu tham dự, xin vui lòng điền vào: “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi cho chúng tôi bằng thư, fax hoặc email theo địa chỉ dưới đây:        

Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Số 48 Hai Bà Trưng – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tel: 04.39363794. Fax: 04.38256911. Email: khdt.vkn@gmail.co

Trân trọng cám ơn!

 

                                                                                                                               KT. VIỆN TRƯỞNG

                                                    PHÓ VIỆN TRƯỞNG        

                                           (đã ký)

                                            Nguyễn Đăng Lâm

 

Ghi chú:

          Chi phí đi lại, lưu trú các đơn vị tự lo theo qui định hiện hành.

          Trong trường hợp quí vị có nhu cầu đặt phòng khách sạn xin vui lòng tham khảo thông tin phía sau.

 

Download:

 – Toàn văn thông báo & Phiếu đăng ký tham dự đào tạo

 – Chương trình dự kiến

Thảo luận