Trang chủ » Thông tin » Đào tạo Tiến sỹ » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông tin » Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2017 (Cập nhật)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2017 (Cập nhật)

thongbao_1 copy

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2017

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 205/TB-VKNTTW ngày 28/3/2017 về việc tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Đ/c: Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

SĐT: 043 9363 794

Email: khdt.vkn@gmail.com

Download:

Thảo luận