Trang chủ » Dược điển, Dược thư » Thông báo » Thông báo về việc ban hành Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ năm

Thông báo về việc ban hành Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ năm

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Bộ trưởng Bộ y tế đã ký Quyết định số 5358/QĐ-BYT về việc ban hành Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ năm (Dược điển Việt Nam V). Dược điển Việt Nam V bao gồm 1519 Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, trong đó có: 485 tiêu chuẩn về nguyên liệu hóa dược; 385 tiêu chuẩn về thành phẩm hóa dược; 372 tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc dược liệu; 41 tiêu chuẩn về vắc xin và sinh phẩm y tế; 08 tiêu chuẩn về bao bì và nguyên liệu làm bao bì; 228 tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung. Dược điển Việt Nam V chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2018; những quy định trước đây trái với quy định của Dược điển Việt Nam V đều bãi bỏ.

Untitled-2

Dược điển Việt Nam V với khoảng 2200 trang, được in thành 2 tập: Tập 1 gồm các tiêu chuẩn về nguyên liệu hóa dược và thành phẩm hóa dược và tập 2 gồm các tiêu chuẩn về dược liệu, thuốc từ dược liệu, vắc xin và sinh phẩm y tế và các phụ lục.

Dược điển Việt Nam V là bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc đã được xác định tại Luật Dược và Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Điều này khẳng định tính quy phạm kỹ thuật của tiêu chuẩn dược điển. Vì vậy, việc triển khai áp dụng DĐVN V là yêu cầu cần thiết trong sản xuất kinh doanh và kiểm tra chất lượng dược phẩm nhằm góp phần vào việc đảm bảo chất lượng thuốc.

Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam xin kính báo tới quý độc giả. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam, Viện Kiểm nghiệm Thuốc trung ương.

Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sđt: 024.38.256.905

Quyết định số 5358/QĐ-BYT

Thảo luận