Trang chủ » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông báo: V/v áp dụng tiêu chuẩn quốc gia của 25 dược liệu sau chế biến

Thông báo: V/v áp dụng tiêu chuẩn quốc gia của 25 dược liệu sau chế biến

logo moi (ko nen)

Ngày 12/5/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1157/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia của 25 dược liệu sau chế biến. Đề nghị các Cơ sở kiểm nghiệm trên cả nước nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn này trong kiểm tra chất lượng dược liệu sau chế biến lưu hành trên thị trường.

Trân trọng kính báo.

Thảo luận