Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông báo – V/v: Công bố kết quả chương trình đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo 2011

Thông báo – V/v: Công bố kết quả chương trình đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo 2011

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———-

BỘ Y TẾ

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 20112

THÔNG BÁO

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổng hợp xong kết quả: “CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO SO SÁNH LIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM NĂM 2011”.

Đề nghị các đơn vị vui lòng tải file báo cáo kết quả theo liên kết dưới đây về tra cứu. Mã kết quả của các đơn vị đã được Ban Tổ chức gửi đến các đơn vị theo đường công văn.

Mọi thông tin phản hồi đề nghị các đơn vị gửi về Viện Kiểm nghiệm thuốc TW trước ngày 22/03/2012 theo địa chỉ:

ThS. Trần Thúy Hạnh Khoa Kiểm nghiệm Nguyên liệu

Điện thoại: 04.3825.6927 – 0983181914

Email: tranthuyhanh1974@yahoo.com

Ban Tổ chức chương trình xin trân trọng thông báo./.

Link tải file báo cáo: http://www.mediafire.com/?h2jn880sd6rtn21

Link dự phòng 1 : https://rapidshare.com/files/1626096977/Tong_hop_-_Bao_cao_tong_ket_TNTT_2011_ngay_14-03-2012.pdf

Link dự phòng 2 :http://www.4shared.com/office/gsOwElkL/Tong_hop_-_Bao_cao_tong_ket_TN.html?refurl=d1url

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

TM. BAN TỔ CHỨC

(đã ký)

TS. TRẦN VIỆT HÙNG

Thảo luận