Trang chủ » Tin tức - Hoạt động » Đào tạo » Thông báo: V/v tổ chức Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2013

Thông báo: V/v tổ chức Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2013

 

BỘ Y TẾ

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW

 

Số:  349      /VKNTTW-KHĐT

V/v: Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————————

 

    

Hà Nội,  ngày  16  tháng  4  năm  2013

 

Kính gửi:  TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/THÀNH PHỐ

CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM

 

      Để tiếp tục nâng cao năng lực và đáp ứng yêu cầu chất lượng phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP và ISO/IEC 17025, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW dự kiến tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) đánh giá liên phòng cho các phòng thử nghiệm (PTN) dược năm 2013 trên cả nước như sau:

       – Thời gian: Bắt đầu từ tháng 4/2013, kết thúc vào tháng 12/2013

       – Thông tin về phép thử và mức thu:

 

STT

Phép thử

Mức thu/phép thử (VNĐ)

1

 Đo nhiệt độ nóng chảy (nguyên liệu )

1.500.000

2

 Định lượng complexon thành phần Magnesi (viên nén hỗn hợp)

2.000.000

3

Định lượng bằng HPLC  (viên nén hỗn hợp)

2.500.000

4

Định lượng Natri bằng phương pháp AAS ( bột pha tiêm)

2.500.000

5

Xác định độ hòa tan /UV-Vis (viên nén)

2.000.000

 

       – Phiếu đăng ký tham gia TNTT của các PTN đề nghị gửi đến Viện KNTTW trước ngày 15/5/2013.

        – Viện KNTTW sẽ gửi mẫu phân tích và các tài liệu liên quan cho các PTN tham gia vào khoảng 15/7/2013.

        – Từ 15/9/2013 các PTN gửi kết quả phân tích về Viện KNTTW để tiến hành xử lý, đánh giá kết quả phân tích, lập báo cáo tổng hợp đối với từng phép thử.

        – Tổng kết chương trình TNTT Viện KNTTW sẽ có văn bản thông báo sau.

 Lưu ý:

        – Viện KNTTW chỉ gửi mẫu khi nhận được kinh phí tham gia TNTT của các PTN.

        – Các PTN có thể nộp tiền mặt tại Viện KNTTW hoặc chuyển khoản:

               Đơn vị thụ hưởng: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

               Số tài khoản : 03601010009996 tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

               (Maritime Bank) – Chi nhánh Hồ Gươm, Hà Nội.

        Viện KNTTW rất mong nhận được sự quan tâm của các PTN để chương trình TNTT năm 2013 thành công.

        Trân trọng cảm ơn.     

                                                                                                                        KT. VIỆN TRƯỞNG

                                    PHÓ VIỆN TRƯỞNG        

                           (đã ký)

 

                            Nguyễn Đăng Lâm

Download: Mẫu Phiếu Đăng ký tham dự

Thảo luận