Trang chủ » Thông tin » Hệ thống kiểm nghiệm » Thông tin » Thông tin » Tin trong ngành » Tin tức - Hoạt động » Tin tức - Hoạt động » Tin tức và sự kiện » THÔNG TIN CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN

THÔNG TIN CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN

IMG_1212

Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng năm 2016, ngày 26 – 27/5/2016 đoàn công tác của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương do PGS. TS. Trần Việt Hùng làm trưởng đoàn phối hợp với Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh về việc trao đổi kinh nghiệm kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc tại tỉnh Đắk Lắk, với các nội dung:

– Trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra giám sát chất lượng thuốc lưu thông trên thị trường;

– Công tác chỉ đạo tuyến, thông tin về chất lượng thuốc;

– Công tác xây dựng kế hoạch lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc hậu mại;

– Lấy mẫu trên thị trường.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Viện trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc trên thị trường và công tác chỉ đạo tuyến.

IMG_1217

Sáng ngày 26/5/2016, tại Trụ sở của Sở Y tế Đắk Lắk, tiếp đoàn công tác của hai Viện có BSCK2. Doãn Hữu Long – Giám đốc Sở Y tế cùng các đồng chí trưởng phòng nghiệp vụ dược, thanh tra dược của Sở Y tế, và DS. Trần Quốc Lộc – Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, DS. Trần Quốc Lộc – Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm Đắk Lắk về tình hình hoạt động của đơn vị:

Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Đắk Lắk là 1 trong 34 TTKN trong toàn Hệ thống TTKN đạt tiêu chuẩn quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2005.Các kết quả phân tích kiểm nghiệm của Trung tâm đạt độ tin cậy cao, không có trường hợp xảy ra tranh chấp về kết quả kiểm nghiệm.Từ đầu năm 2016 đến nay, Trung tâm đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu được: 255 mẫu/360 mẫu (đạt 70.83%).

IMG_1215

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở y tế, Trung tâm đã được kiện toàn về nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, cơ sở làm việc.

– Tổng số cán bộ của TTKN là 32, trong đó:01 ThS Dược học, 12 Đại học Dược,6 Đại học khác, và 12 Trung cấp. Như vậy, trình độ cán bộ của TTKN cơ bản đáp ứng yêu cầu của GLP về nhân lực (3 đại học/1 trung cấp).

– Về trang thiết bị: Các thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu: Máy Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), Quang phổ tử ngoại khả kiến, Quang phổ hồng ngoại, Chuẩn độ điện thế, thử độ hòa tan, Karl-fischer…

– Cơ sở làm việc: 03 phòng kiểm nghiệm: Hóa lý, Vi sinh, Đông dược-Dược liệu.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, Trung tâm còn nhiều khó khăn, bất cập:

– Kinh phí cấp cho hoạt động chuyên môn quá ít (243 triệu đồng/năm),không đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện công tác chuyên môn theo kế hoạch hàng năm của đơn vị (Đa số mẫu kiểm tra không hết các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn).

– Chưa có phương tiện vận chuyển mẫu, hiện đang sử dụng dịch vụ thuê xe ngoài để phục vụ cho công tác kiểm tra, lấy mẫu. Đây là một trong những tồn tại trong việc chưa đáp ứng yêu của hệ thống ISO/IEC về vận chuyển, bảo quản mẫu trong công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm.

– Chưa xây dựng được hệ thống xử lý chất thải tại đơn vị, hiện đang hợp đồng với bên ngoài để thực hiện việc xử lý chất thải.

– Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của GLP/WHO (30 m2/KNV): Hiện tại tổng diện tích phòng thí nghiệm của trung tâm là: 190m2 /17 KNV = 11.18m2/KNV.

– Khu vực làm công việc hành chính còn lồng ghép chung với khu vực labo, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cán bộ nhân viên.

Thay mặt TTKN, DS. Trần Quốc Lộc đã đưa ra một số kiến nghị với Sở Y tế:

– Trang bị xe Ô tô mới phục vụ công tác kiểm tra, lấy mẫu.

– Phê duyệt Đề án xây dựng Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP/WHO.

– Xây dựng Hệ thống xử lý chất thải tại đơn vị.

– Xây dựng mới nhà làm việc.

– Bổ sung kinh phí cho hoạt động chuyên môn.

IMG_1211

Sau khi nghe báo cáo của TTKN, BSCK2. Doãn Hữu Long – Giám đốc Sở Y tế cho biết tình hình kinh phí cho Sở Y tế còn hạn hẹp, nhưng đồng chí hứa trong năm tới sẽ quan tâm đầu tư hơn nữa cho TTKN Đắk Lắk. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị 2 Viện hỗ trợ TTKN Dược phẩm – Mỹ phẩm Đắk Lắk hơn nữa về chuyên môn kỹ thuật cũng như đào tạo cán bộ.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, PGS. TS. Trần Việt Hùng đã ghi nhận những nỗ lực của TTKN Đắk Lắk trong công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị TTKN Đắk Lắk cần phải chủ động vận động và tranh thủ sự đầu tư của mọi nguồn lực về trang thiết bị, đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực thử nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm ở địa phương, đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm theo Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015.

Đại diện đoàn công tác, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vinh đánh giá cao những kết quả của tập thể Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Đắk Lắk đã đạt được. Đồng chí nhìn nhận kinh phí cấp cho hoạt động chuyên môn là quá ít, khó đảm bảo cho việc triển khai trong công tác kiểm nghiệm thuốc. Đồng chí cũng đề nghị TTKN DP – MP Đắk Lắk nghiên cứu và triển khai việc kiểm nghiệm mẫu thuốc cho tỉnh Đắk Nông (Tỉnh lân cận chưa có TTKN). Thay mặt đoàn công tác, Lãnh đạo của 2 Viện gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk đã tạo điều kiện mọi mặt để giúp đỡ Trung tâm Kiểm nghiệm hoàn thành nhiệm vụ và đề nghị Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk quan tâm đầu tư hơn nữa cho TTKN DP – MP Đắk Lắk nâng cao năng lực trong công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc.

Chiều ngày 26/5/2016 và ngày 27/5/2016, đoàn công tác đã dành thời gian tham quan trụ sở làm việc của Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Đắk Lắk và phối hợp với TTKN để tiến hành lấy mẫu thuốc kiểm tra chất lượng trên thị trường địa bàn thành phố.

Thảo luận