Trang chủ » Cơ sở dữ liệu » Văn bản pháp quy » Thông tư 47/2010/TT-BYT

Thông tư 47/2010/TT-BYT

Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ y tế về việc Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

Thảo luận