Trang chủ » Thông tin » Chất lượng thuốc » Thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn

Thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn

Sở Y tế Hà Nội vừa đình chỉ lưu hành và thu hồi 2 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, gồm:

Thuốc FIXIWIN-100 (Cefixime dispersible tablets 100mg), số lô: MVIF18K01, ngày SX: 03/08/2011, HD: 02/08/2013, SĐK: VN-11826-11 do Công ty Mediwin Pharmaceuticals, India sản xuất, Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm trung ương 2 nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu khối lượng trung bình viên

Thuốc CENDOCLD, số lô: 01/170211, HD: 17/02/2014, SĐK: VN-2625-07, do Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm trung ương 3 tại Hà Nội sản xuất không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu độ hòa tan của hoạt chất Paracetamol.

(Theo báo Hà Nội mới)

Thảo luận