Trang chủ » Tin tức - Hoạt động » Tin tức và sự kiện » Tin Công đoàn Quý 1 / 2013

Tin Công đoàn Quý 1 / 2013

 

 

Tổng kết Phong trào CĐ năm 2012:

+ Danh hiệu Tập thể: có 15 /16 tổ công đoàn đạt danh hiệu tổ công đoàn tiên tiến trong đó có 13/15 tổ đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc.    

+ Danh hiệu cá nhân: có 162 đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên tiên tiến trong đó có 72 đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc.


– Danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà ” có 107 Chị em đạt danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước đảm việc nhà”.


Công đoàn Viện vinh dự có 02 đoàn viên được CĐ Y tế VN tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm 2012:

– Đ/c Trần Việt Hùng, chủ tịch Công Đoàn

– Đ/c Phan Thị Thùy Chi, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2010-2012.


BCHCĐ Viện xét tặng giấy khen cho 03 tổ CĐ:

– Tổ CĐ trung tâm đánh giá TĐSH.

– Tổ CĐ khoa Vật lý.

– Tổ CĐ Phòng Tổ chức CB.


+ Phong trào Lao động sáng tạo 5 năm (2007-2012), CĐ Viện đã bình xét và đề nghị CĐYT VN tặng Bằng khen cho 01 đoàn viên Chị Lê Thị Hường Hoa, trưởng khoa Mỹ phẩm. Bộ Y tế tổ chức kỷ niệm trao tặng Bằng khen LĐST nhân dịp Kỷ niện 55 năm thành lập CĐYTVN.


– Năm 2012, Công đoàn Viện đã tổng kết phong trào thi đua, nghiêm túc nhìn nhận tự đánh giá theo Bảng chấm điểm của Công đoàn Y tế VN kết quả số điểm đạt 92/100 điểm đạt CĐ Vững mạnh. Kết quả này được CĐ Y tế VN ra quyết định công nhận.


+ Nhân dịp Đại hội công đoàn cơ sở, để kịp thời động viên các các tập thể và cá nhân tích cực tham gia phong trào công đoàn trong nhiệm kỳ 2010-2012:

CĐ Y tế việt nam đã tặng Bằng khen cho 02 đoàn viên là UV BCH CĐ:

  1. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh, chủ tịch CĐ
  2. Đồng chí Nguyễn Hồng Hà , Chủ nhiệm UBKT
  3. Và Công đoàn viện tặng giấy khen cho 18 đoàn viên tích cực tham gia phong trào công đoàn Viện.

Thảo luận