Trang chủ » Tin tức - Hoạt động » Tin tức - Hoạt động » Tin tức và sự kiện » VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG ĐĂNG KÝ MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG ĐĂNG KÝ MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Vừa qua, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW đã có tờ trình gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên ngành “Kiểm nghiệm thuốc và độc chất” (Mã số: 62720410).

P1000001

          Hiện nay, hệ thống kiểm nghiệm trong cả nước có 3 Viện nghiên cứu (Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh và Viện Kiểm nghiệm – Nghiên cứu Dược của Bộ Quốc Phòng), 62 Trung tâm Kiểm nghiệm của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, 135 phòng Kiểm tra chất lượng của các Doanh nghiệp Dược trong cả nước, bên cạnh đó còn có nhiều trường Đại học và trường Cao đẳng Dược đều đang thiếu đội ngũ cán bộ có trình độ tiến sĩ làm công tác kiểm nghiệm thuốc và giảng dạy trong chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất. Trước sự phát triển của khoa học – công nghệ trong lĩnh vực kiểm nghiệm thuốc và yêu cầu chất lượng thuốc ngày càng cao nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đòi hỏi hệ thống kiểm nghiệm thuốc trong cả nước phải có đội ngũ cán bộ có đủ về số lượng và có trình độ chuyên môn chuyên sâu là rất cấp bách.

          Trên cả nước, hiện nay chỉ có trường Đại học Dược Hà Nội và Đại học Y-Dược TP. Hồ Chí Minh đào tạo về tiến sĩ Dược học trong đó có chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất, trong khi nhu cầu đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất là rất lớn. Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, là đơn vị đầu ngành về kiểm nghiệm thuốc, nơi đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, phụ trách triển khai, chỉ đạo nghiên cứu ứng dụng các phương pháp phân tích hiện đại về kiểm nghiệm thuốc trong phạm vi cả nước. Viện có đội ngũ cán bộ có học vị tiến sĩ và chức danh khoa học đã, đang là giảng viên kiêm nhiệm ở Học Viện Quân y, trường Đại học Dược Hà Nội… và tham gia hướng dẫn nhiều học viên cao học, nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận văn/luận án, đây là điều kiện tiên quyết đảm bảo chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ sau đại học cho hệ thống kiểm nghiệm trong toàn quốc.

          Theo nhu cầu thực tế về cán bộ chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất; căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm đào tạo cũng như trang thiết bị cơ sở vật chất, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu chất lượng trong đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất. Do đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho ngành y tế Việt Nam, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Download: Đề án đăng ký đào tạo trình độ Tiến sỹ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương năm 2016

Thảo luận