Trang chủ » Tin tức - Hoạt động » Tin tức và sự kiện » Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đón đoàn cán bộ tham quan học tập từ Trung tâm Quản lý chất lượng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe quốc gia Campuchia

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đón đoàn cán bộ tham quan học tập từ Trung tâm Quản lý chất lượng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe quốc gia Campuchia

Chuyến thăm quan, học tập của đoàn cán bộ từ Trung tâm Quản lý chất lượng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe quốc gia Campuchia (NHQC) tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (NIDQC) được hỗ trợ bởi WHO. Chuyến thăm là nhằm trao đổi thông tin và kinh nghiệm về quản lý phòng thí nghiệm giữa hai bên, đặc biệt là kinh nghiệm của NIDQC trong việc áp dụng, xây dựng và duy trì phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, GLP và tiêu chuẩn phòng thí nghiệm tiền đánh giá của WHO.

Bài viết chi tiết được đăng tải trên website của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương:

http://www.wpro.who.int/vietnam/mediacentre/features/vn_cambodia_lab_staff_regional_collaboration/en/

40670780_1902677176442463_5421103408864034816_o 40751986_1902681963108651_829346725884854272_o 40756091_1902677163109131_772180419117318144_o 40764682_1902677266442454_8976173970067816448_o 40797656_1902677326442448_4844008221171515392_o

Thảo luận